top of page

THE JOURNEY

The deeper you step into Self-inquiry the more you become idealess, free of concepts. You become spacious and say more and more YES to life.

This YES is actually what you are looking for.

Mauna Elvonulás Ajiittal

A Mauna Elvonulások során Ajiit arra helyezi a hangsúlyt, hogy a személyes problémákon túl az önfelfedezés útján felmerülő kérdésekről beszélgessen a résztvevőkkel. A befelé vezető útnak sok kihívása van, ezért a tapasztalt vezető útmutatása és támogatása felbecsülhetetlen értékű. 

 

Az elkülönülés, elválasztódás érzése a szenvedés legfőbb forrása az életben. Amint összekapcsolódunk valódi lényünkkel, megszűnik a különállóság érzése. A legtöbb embernek van erről tapasztalata, hiszen szinte mindenki megéli az élete folyamán többször is, hogy pillanatokra a belső béke és szeretet állapotában van. Ez az állapot az, amikor a kapcsolat tiszta és élő önmagunkkal, amely hosszú távon a valódi egység megéléséhez vezet. A világban azonban rengeteg érdekes történet, személy, vagy dolog köti le a figyelmünket és így könnyen megszakadhat ez a kapcsolódás. Sokszor észre sem vesszük, ez mikor vagy hogyan következik be, csak azt, hogy a hangulatunk megváltozik, és elégedetlenséget, hiányérzetet élünk meg.


A Mauna Elvonulás célja, hogy Ajiit útmutatásával kialakítsuk a képességet arra, hogy minél tovább és minél többször ebben az összekapcsolódott állapotban maradjunk minden tevékenység közben, amíg ez nem válik létezésünk alapjává és rá nem ébredünk arra, kik is vagyunk valójában.                                                        
 

Időpont: 2017. szeptember 29. - október 1.
Következő időpontok: 2017. december 1-3.

Információ és jelentkezés:  info@maunahouse.com

During the Mauna Retreats, the main focus is to have dialogues with Ajiit about the inner journey towards the self, beyond personal interest or problems. This journey has several challenges, therefore the guidance and support of a spiritual  teacher is invaluable.

The feelings of separation and disconnection are the main source of suffering in our lives. The moment we get connected to our true self, separation disappears. Most of us experience the state of inner peace and universal love for certain moments during our lifetime. This state is due to a clear and alive relation with ourselves, which leads to realizing Oneness. However, the attractions of the world can easily divert our attention and we lose the connection. Many times we don't even notice when or how disconnection happens, only find that our mood has changed and we experience dissatisfaction and the feelings of loss.

During the Mauna Retreats, Ajiit guides all participants to acquire the ability to stay more often and for longer time in the state of connection during every activity until it becomes the foundation of our existence and we discover who we really are.

Dates: 29 September - 1 October 2017

             1-3 December 2017

For registration and more information please contact: info@ajiit.net

Hétvégi Elvonulás Ajiittal

"A depressziót és szorongást számtalan tényező válthatja ki: többek között örökletes hajlam, környezet, életmód, egy traumatikus élmény, túlzott alkohol vagy drog fogyasztás és különböző betegségek is. A depresszió azonban lehet az emberi létben mélyen gyökerező tudatalatti keresés következménye is. 'Honnan jöttem?' 'Miért vagyok itt?' 'Ki vagyok én?' A létkérdések mindenkiben felmerülnek, ahogy célt és értelmet keresünk az életben. Amíg a végső válaszokat meg nem találjuk, szomorúság és frusztráció lehet úrra rajtunk. Ha a keresésnek nem vagyunk tudatában, ezt az állapotot könnyen összetéveszthetjük a depresszióval." Ajiit

A következő elvonulás témája a mai ember számára nagy kihívást jelentő nehézségek, a depresszió (megrekedés a múlt emlékeinél) és a szorongás (jövő miatti aggodalom) lesz. 

A két nap során saját egyéni képességeidre szabott eszközök és módszerek elsajátítására nyílik lehetőség, melyek segítségével túlléphetsz mindezen.

Az elvonulásnak a Mauna Ház békés környezete ad otthon, ahol a természet közelsége segít abban, hogy elcsendesedjünk és a figyelmünket magunknak szenteljük.

 

Reggelenként JIAIDO - aktív mozgásmeditáció - gyakorlással kezdjük a napot, melyet Ajiit az önmegismerés eszközeként hozott létre. Napi kétszeri találkozó során beszélgetünk Ajiittal arról, hogyan tudjuk leküzdeni a depressziót és a szorongást a mindennapi életben és hogyan szabadulhatunk meg végleg érzelmi és mentális nehézségeinktől.

Időpont: 2017. augusztus 25., péntek 18:00 –                                     augusztus 27., vasárnap 18:00

Információ és jelentkezés:  info@maunahouse.com

Weekend Retreat with Ajiit

"Depression and anxiety can be caused by a variety of factors such as heredity, environment, lifestyle, a traumatic experience, or a diseases. But depression can also be the result of an unconscious search that is inherent in the human condition. The existential questions as ’Where do I come from?’ ’Why am I here?’ ’Who am I?’ arise inside as we try to find reason and purpose in life. Until we come to the permanent answer for these questions, we remain sad and frustrated. Unaware of the search, we might mistake this state as depression." Ajiit

During this upcoming retreat Ajiit will focus on the subject of depression and anxiety, which is one of the greatest problems for human beings.

In these two days you can acquire tools and methods based on your individual abilities and needs, to help you overcome your issues such as depression and anxiety.

The retreat takes place in the peaceful environment of the Mauna House, where the natural surrounding supports you to become quiet in mind.

 

The program starts in the mornings with active movement meditation - JIAIDO - practice, designed by Ajiit as a tool to bring your attention to the moment of Here and Now. We will gather twice a day for meetings with Ajiit to have a dialogue about finding ways to overcome depression and anxiety in everyday life and become free from our mental and emotional difficulties. 

 

During the retreat we will prepare our delicious vegetarian meals together.

Date: 25-27 August, 2017

For registration and more information please contact: info@maunahouse​.com

bottom of page