top of page

Életrajz

Ajiit spirituális tanító, aki a személyes fejlődéshez és a spirituális szabadsághoz vezető utat mutatja.

Itt leírt életútja az Önfelfedezés inspiráló története.

20190213_110409.jpg

Ajiit 1966-ban született Iránban. Egészen fiatal korában komoly érdeklődés ébredt benne a harcművészetek, akkoriban elsősorban a karate iránt. Gyerekkorban elkezdte a gyakorlást, és annyira jól ment neki, hogy 18 éves korában megnyitotta első saját dojo-ját. Ahogy fizikai szinten karate mesterré képezte ki magát, a figyelme a harcművészetek spirituális háttere felé fordult és tanulmányozni, majd követni kezdte a zen tanokat és elveket. Gyakran meditált és gyakorolta a zazen, azaz a csendes ülés művészetét. A fegyelem és gyakorlás nagy hatással volt jelleme alakulására.

Iránban Ajiit olyan környezetben élt, amelyet évszázadok óta áthat a szufi miszticizmus. A szufi út a szeretet útja, egy spirituális utazás igaz lényünk felé. A szufi mesterek művei, többek között Rumi és Omar Khajjam írásai megerősítették Ajiitban az érzést, hogy a látható és kézzelfogható valóságnál többet keres, - ahogy ő maga később megfogalmazta-, örökkévaló, halhatatlan lényét.

23 éves korában Ajiit Dániába költözött, ahol még éveken keresztül folytatta a karate gyakorlást. Az új kultúrába való beilleszkedés új értékekhez való alkalmazkodást és minden megszokottól való elszakadást is jelentett. Ez a kihívás erősebbé tette és még inkább arra irányította figyelmét, hogy felfedezze magában azt, ami állandó a körülötte gyorsan változó világban.

1991-ben egy barátja megismertette vele a nagy indiai mester, Osho tanításait. Osho könyveit olvasva egyre világosabbá vált számára, hogy a szufi és zen tanokból származó megértései valóságosak, és függetlenek minden vallási rendszertől és elképzeléstől.

Ebben az időszakban egyre nagyobb érdeklődés alakult ki benne az emberi elme működése iránt. Szeretett volna többet megtudni arról, hogy mik azok az erők és folyamatok, amelyek a személyiséget kialakítják, és mi okoz fizikai, érzelmi és mentális nehézséget az emberi lény számára. Hogy ezzel mélyebben foglalkozhasson, elvégzett egy kétéves pszichoterápia és egy három éves akupunktúra képzést. Tanulmányai elvégzése óta, immáron 16 éve pszichiátriai ápolóként kórházakban dolgozik Dániában. Munkájából adódóan nagy tapasztalatra tett szert különböző típusú mentális és pszichés problémák kezelésében, illetve széleskörű tudásra és megértésre az emberi elme működésével kapcsolatban, - beleértve a saját elméjét is.

A Valódi Én megtapasztalása

Spirituális ébredésének pillanata, amely egész életét átalakította, 2007-ben következett be. Egy barátja meghívására Ajiit részt vett egy megvilágosodott mester, John David szatszangján (spirituális találkozó mester és tanítványok között). Ajiit soha nem hallott korábban erről a mesterről, se arról, hogy mi is az a szatszang, de kíváncsiságból és barátja hívására elment a találkozóra. A találkozás során beszélgetni is volt alkalma John Daviddel, amelynek hatására nagyon erős energetikai jelenséget tapasztalt egész testében.

"A beszélgetés nem tartott sokáig, de nagyon erőteljes hatása volt. A találkozó előtt hallottam a barátomtól, aki a szatszangra elhívott, hogy John David elvesztette a csomagját a reptéren Dániába jövet. Amikor találkoztunk és lehetőségem nyílt valamit mondani neki, egy kedvesnek szánt mondattal akartam kifejezni az együttérzésemet, ezért megkérdeztem: 'Előkerült végül az elveszett csomag?'

John David erre így válaszolt: 'Igen, köszönöm, az én csomagom meglett. De hadd kérdezzek én is valamit. Te vajon készen állsz rá, hogy elveszítsd a csomagodat?'

Azonnal megértettem a kérdését, és a mögötte rejlő értelmét is, ezért gondolkodás nélkül rávágtam, szenvedélyesen és határozottan: 'Igen, készen állok, ezért vagyok itt!'

Ez a rövid párbeszéd elég volt a megtapasztaláshoz, elég volt ahhoz, hogy felébresszen, hogy egy másik állapotba vezessen."

Aznap éjszaka Ajiit előtt tisztán megjelent az indiai bölcs, Ramana Maharshi alakja, akit szintén nem ismert korábban.

"Nehéz erről a tapasztalatról beszélni, ami ahhoz hasonlítható, amit chronosthesia-nak neveznek. Nehezen tudtam előtte mit kezdeni ezzel a jelenséggel, amíg magam meg nem tapasztaltam azon az éjszakán a szatszang után. Nem tudtam aludni. Az éjjel nagy részét csendben ülve töltöttem, csukott szemmel, de teljesen tudatosan. Többször találtam magam a samadhi állapotában. Egy időre teljesen elvesztettem a térérzéklésemet, nem tudtam, hogy hol vagyok. Hirtelen egy régi, nádtetős, egyszerű lámpával megvilágított szobában találtam magam, sok indiai ember között. A következő pillanatban néhány férfi egy nagy, ágyra emlékeztető széket hozott be, amin egy idős férfi ült. Nyilvánvalóan nagyon gyenge volt már és nem tudott járni. A feje előrebillent a mellére, de szeretetteli pillantással nézte az embereket.

Az egész szobát valami nagyon erős, hullámként terjedő csend borította.

Ez a tapasztalás mélyen hatott rám, és nagyon foglalkoztatott utána, de sokáig nem tudtam rájönni, hogyan kapcsolódik az állapotomhoz. Csak akkor értettem meg, amikor később megláttam hasonló fotókat az idős Ramana Maharshiról. Amikor még később elmentem az ashramjába, azonnal megismertem a helyszínt, olyan pontosan és élesen láttam mindent azon az éjszakán."

Ez az élmény megkérdőjelezhetetlenül azt erősítette meg Ajiitban, hogy máig élő kapcsolat közte és Bhagavan Ramana Maharshi között. Azóta minden évben felkeresi a szent ashramját Indiában.

Az energetikai robbanás – vagy Big Bang, ahogy maga nevezte később, - Ajiit elméjében és testében még hetekig folytatódott a találkozó után. Eközben folyamatosan érzékelte, hogy elméje és személyisége visszavonhatatlan változáson megy keresztül. Tudta, hogy többé nem ugyanaz az ember, mint aki előtte volt. Fokozatosan szinte minden tevékenységét felfüggesztette, és majdnem két éven át a legtöbb idejét egyedül töltötte, csendben figyelve a belső átalakulást.

Ezután visszatért a társadalomba, de teljesen másképpen, mint előzőleg. Rendszeresen utazásokat tett Indába, hogy felkeresse Ramana Maharshi ashramját Tiruvannamalai-ban. 2011-ben itt találkozott egy magyar keresővel, aki a barátja lett és meghívta Ajiitot Budapestre. Innentől kezdve rendszeresen tartott szatszangokat és elvonulásokat Magyarországon. 2012-ben az addigra már körülötte kialakult magyar baráti kör támogatásával létrehozta a Mauna Ház közösségét Magyarországon és azóta minden tevékenysége Magyarországon zajlik.

Spirituális munkája

Tanításai során Ajiit minden előzetes tudását és tapasztalatát felhasználja, hogy útmutatása lehetőség szerint világos, praktikus és mindenki számára könnyen érthető legyen.

Munkája két szinten történik: a személyiség és a valódi Én szintjén. Ajiit utat mutat és eszközöket ad az egyéni, személyes fejlődés kiteljesítéséhez, ugyanakkor azonban mindig, minden tanítása az Önfelfedezés felé mutat. Ez a két szint nagyon szorosan összefügg, hiszen minél érettebb és fejlettebb a személyiség, annál könnyebb felismerni, hogy kik is vagyunk valójában mögötte.

 

Ahogy elkezdte spirituális munkáját, Ajiit az első pár találkozó során megfigyelte, hogy bár az emberek azzal a vággyal jönnek hozzá, hogy az igazságról halljanak, mégis többségük számára nehézséget okoz az ember isteni természetére vonatkozó útmutatást közvetlenül értelmezni. Ehhez arra van szükség, hogy a kereső elméje érett és felkészült legyen az önkutatásra, hiszen különben annyira lefoglalja saját személyes történetének és drámáinak elemzése, hogy nem is hallja meg az Igazságot. Ezzel együtt azt is megértette, hogy bizonyos témákat először a személyiség szintjén kell megoldani és átalakítani ahhoz, hogy az illető fizikailag, érzelmileg és mentálisan is kiegyensúlyozott és egészséges életet éljen, hiszen ez a valódi Én felfedezésének és a spirituális növekedésnek is az alapja.  

Hogy ezt elérhessük, szükség van valamilyen módszerre, gyakorlásra, illetve támogató környezetre, mely által önismeretre tehet szert a kereső és megszabadulhat mindazon fizikai, mentális és érzelmi nehézségektől, amelyek az önfelfedezés útjában állnak.

 

Mozgásmeditáció

A meditáció nagyszerű eszköz az elme lecsendesítésére és a figyelem átirányítására a jelen pillanatra. Azonban csendben ülni és meditálni a mai rohanó világunkban kihívást jelenthet az ebben gyakorlatlan elme számára. A test dinamikus módon való bevonása megkönnyíti a gyakorlást és hamarabb eléri a kívánt célt: az elme megnyugtatását és az Itt és Most állapotába való eljutást. Ezért Ajiit felhasználva a harcművészetekben szerzett 35 éves tapasztalatát, valamint tudását a pszichoterápia és akupunktúra terén, létrehozott egy új mozgásmeditációs rendszert, melyet JIAIDO-nak nevezett el.

 

A JIAIDO elnevezés három japán kanjiból áll, és azt jelenti, Út Önmagunk szeretetéhez. Önmagunk alatt igaz lényünket értjük, amely egyetemes és a személyiség korlátain túl létezik.

A JIAIDO célja a fizikai, mentális és érzelmi egyensúly megteremtése azáltal, hogy az agyunkban kialakult és rögzült gondolati mintákat és reakciókat átalakítja. A tudatos gyakorlás hatására az ember képes saját személyes képességeit fejleszteni és túllépni olyan nehézségeken is, mint a depresszió és szorongás, melyek a mai ember számára a legtöbb kihívást okozzák. Ez a két elmeállapot szorosan kötődik ahhoz, hogy hajlamosak vagyunk megrekedni a múltban (depresszió) vagy a jövőn aggódni (szorongás). A JIAIDO a tudatos mozgás, légzés és fókusz kombinációja által a jelenbe hozza a figyelmet, ahol ezek a nehézségek jelentőségüket vesztik. Mivel Itt és Most a múlt eseményeinek és a jövő képeinek nincs uralma felettünk, képessé válunk átalakítani a hozzájuk fűződő viszonyunkat. Minél több időt töltünk el a jelen pillanatban, annál kevésbé érezzük a depresszió és szorongás tüneteit magunkon. Ez egy kiegyensúlyozott és egészséges állapotot eredményez, mely alapot biztosít ahhoz, hogy a gyakorlatban is elindulhassunk az Önfelfedezés útján.                                                                                                                                           

Olvass tovább a JIAIDO-ról >>

 

Közösség

Ajiit munkájában a másik legnagyobb hangsúly a tudatos élet művészetének gyakorlásán van, és egy természetes, egészséges környezet megteremtésén, mely nagyban támogatja  a fizikai, mentális és érzelmi átalakulást és stabilitást. Az intellektuális megértés önmagában nem elegendő, hiszen a cél az, hogy saját személyes és spirituális fejlődésünk a mindennapi életünkben és döntéseinkben is megnyilvánuljon.  Ennek gyakorlására hozta létre Ajiit a Teljes Élet és Önfelfedezés Központját a Balaton közelében, szép természeti környezetben, amely Mauna Ház néven otthon ad az útmutatását követő közösség számára. Ajiit összes tevékenységéhez a Mauna Ház biztosítja a helyszínt, ahol a programokon résztvevők saját maguk is megtapasztalhatják egy támogató közösség erejét, és a közös célért végzett tevékenységek jótékony hatását.  

                                                                                            

Olvass tovább a Mauna Házról>>

 

 

“Függetlenül attól, hogy szeretnénk-e önmagunkra ébredni, vagy nem,

tudatosan kell élnünk és a hétköznapi tevékenységeinkben helytállni.

A békés és boldog élet elengedhetetlen feltétele az erős alapok megteremtése,

mint mentális stabilitás, érzelmi egyensúly és világos irányvonal.

Pontosan ezek a spirituális utazás követelményei is.”

Ajiit

Kapcsolat

info@ajiit.net

Közvetlen email Ajiitnak

Adatvédelmi tájékoztató

bottom of page