top of page

Ajiit tanítása és módszerei

A személyiségfejlesztés és önfelfedezés folyamatának támogatására Ajiit létrehozta a JIAIDO mozgásmeditáció holisztikus művészetét, és Mauna Ház néven megalapította a Teljes Élet és Önfelfedezés Központját, mely otthont ad spirituális közösségének.

Mind a JIAIDO módszere, mind a Mauna Ház eszközként szolgál, hogy a figyelmet a jelenbe hozzuk összpontosított gyakorlatok és tevékenységek által, hogy az Itt és Most állapotába kerüljünk. Ez a tudatos jelenlét a kulcs, hogy megszabaduljunk testi, mentális és érzelmi nehézségeinktől, amelyek gátolják, hogy szabadon, valódi természetüknek megfelelő módon éljünk.

Ahogy egyre tudatosabbá válunk és egyre kevésbé kötnek le személyes problémáink, képesek leszünk felfedezni azt az egyetemes és mégis egyedülálló szépséget, ami mindannyiunkban ugyanúgy jelen van és ami valójában az élet esszenciája.

JIAIDO Mozgásmeditáció

jiaido

A meditáció hatékony eszköz az elme elcsendesítésére, de sokaknak önmagában komoly kihívást jelenthet csukott szemmel leülni és lenyugodni. Egyszerűbbé tehető azzal, ha a testet dinamikus módon bevonjuk a gyakorlásba, és fókuszt adunk az elmének.  A JIAIDO, a modern kor embere számára kialakított sokoldalú személyiség- és önfejlesztő módszer, erre kínál gyakorlati megoldást.

A JIAIDO létezésünk valamennyi szintjén egyszerre fejti ki a hatását. Gyakorlása által tudatosabbá válunk testünk jelzéseire, jobban tudjuk kezelni az érzelmeinket és elménk nyitottabbá válik a számára új, ismeretlen dolgok befogadására. A módszer így összetett módon alapozza meg a gyakorló fejlődését. 

A JIAIDO név három japán kanji (írásjel) összetételéből áll, melyeknek együttes jelentése:

„Az út, amely valódi természetünkhöz, az igaz szeretethez vezet."

A mozgásra épülő meditációs rendszer célja a testi, mentális és érzelmi stabilitás megteremtése az elme működésének átalakítása által. A JIAIDO alapja a tapasztalat, hogy tudatos gyakorlással mindenki képes fejleszteni saját egyéni képességeit és túljutni akár olyan érzelmi nehézségeken is, mint a depresszió vagy szorongás. Minden egészségtelen mentális vagy lelki állapot annak eredménye, hogy elménk többnyire a múlt eseményein rágódik, vagy egy elképzelt jövőkép miatt aggódik.

Az életünk mindig a jelenben, Itt és Most történik, 
de sokszor lemaradunk a pillanat mindent átírni képes erejéről, mert máshol vagyunk fejben.

A JIAIDO célja, hogy a gyakorlót tudatosan a jelenbe hozza és minél hosszabb ideig ott is tartsa azáltal, hogy a figyelmét a test, légzés és mozdulatok összehangolt egységére irányítja. A koncentrált figyelem egy összetett tevékenységre irányul, így agyunkban a régi, berögzött idegpályáknak, melyek mentén eddig reagáltunk, kevesebb figyelem jut, ezért egy idő után elveszítik erejüket. Ezáltal az agyban új kapcsolódások, új idegpályák kialakulása válik lehetővé, mely új hozzáállást eredményez.

Minél tovább tartjuk fenn ezt az állapotot, annál nagyobb hatással lesz a bekövetkező változás az életszemléletünkre,

a viselkedésünkre és az érzelmi válaszainkra.

Tudatos gyakorlás által teljesen átalakíthatjuk az életünk minőségét.

Mauna House

Mauna Ház - A Teljes Élet és Önfelfedezés központja

“Függetlenül attól, hogy szeretnénk-e önmagunkra ébredni, vagy nem,

tudatosan kell élnünk és a hétköznapi tevékenységeinkben helytállni.  

A békés és boldog élet elengedhetetlen feltétele az olyan erős alapok megteremtése,

mint mentális stabilitás, érzelmi egyensúly és világos irányvonal.

Pontosan ezek a spirituális utazás követelményei is.”

Ajiit tanításában központi szerepet tölt be a tudatos élet gyakorlása egy egészséges, természetes környezetben, a testi, mentális és érzelmi átalakulás és stabilitás megteremtéséért.

A Mauna Ház közössége 2011-ben alakult Ajiit iránymutatásával.

A Teljes Élet és Önfelfedezés Központjaként a Mauna Ház célja, hogy minden érdeklődőnek lehetőséget biztosítson megtapasztalni a tudatos élet jótékony hatását a mindennapokban és teret adni a felfedezésre, hogy mi az az egyetemes erő, amely az egyéni történetek, formák és személyiségek mögött mindenütt jelen van.

Spirituális gyakorlatok közben az ember gyakran tapasztal nyugalmat és azt, hogy elméje elcsendesül. Nem szabad elfelejtenünk azonban azt, hogy ahogy az elme éberré válik spirituális gyakorlatok hatására, a világ csillogása újra meg újra álomba ringatja és az ember könnyen elveszti saját középpontját a hétköznapi tevékenységek közben. Hiába az erős elhatározás és akaraterő, hogy spirituális elvek alapján éljük az életet, egy materialista világban a figyelmet elvonhatják világi vágyak az igazság megismerésnek vágyától.

Egy spirituális vezető és egy hasonló gondolkozású emberekből álló közösség támogató ereje nagyban segíti, hogy figyelmünket tartósan az igazság megismerése felé vezető úton tudjuk tartani.

A Mauna Ház életében való aktív részvétel nagyban támogatja, hogy új kapcsolatot alakítsunk ki saját magunkkal és a környezetünkkel, amelynek alapja a tiszta kommunikáció és a szabad önkifejezés, a megosztás és a fegyelem.

Az intellektuális megértés nagy érték, de önmagában kevés, ha nem nyilvánul meg a mindennapi életben, a saját magunkhoz és másokhoz fűződő viszonyunkban, például tisztelet, kedvesség, megértés és együttérzés formájában.

Egy spirituális közösség tagjának lenni segít abban, hogy el tudjuk fogadni a dolgokat úgy, ahogy vannak.

 

A hétköznapi világban szívesen elkerüljük azokat a helyzeteket vagy embereket, amiket vagy akiket nem kedvelünk. Igyekszünk azzal foglalkozni, amihez kedvünk van, ami kellemes érzéssel tölt el. Viszont az élet nem mindig az elvárásainknak megfelelően működik, és előfordul, hogy nem azt adja, amire éppen vágyunk, ami csalódáshoz és kiábrándultsághoz vezethet. Nagyon tudatosnak kell lenni ahhoz, hogy meglássuk, a rossz érzést elsősorban az okozza, hogy nem úgy történt valami, ahogy elvártuk.

A belső munka lényege, hogy felismerjük saját negatív reakcióinkat, ellenérzéseinket, és megtanuljuk, hogy ne vetítsük ki őket a körülöttünk lévő emberekre, vagy a világra. Az adott pillanatból megfelelően válaszolva kifejezhetjük érzéseinket, de ezt ne a múlt fájdalmas tapasztalatai vagy irreális elvárások alapján tegyük.

Ez a fajta elfogadás, és elengedés növeli a belső szabadságot és teret nyit a valódi együttműködésre és őszinteségre.

bottom of page